Upravit stránku

Przyczyny wysokiego zużycia

 • Pancerzowanie powierzchni roboczych twardymi materiałami zapewnia kilkakrotnie wyższą odporność mechaniczną i chemiczną na zużycie w porównaniu z żywotnością części azotowanych (w zależności od typu napawania i rodzaju przetwarzanego surowca). Pancerzowane powierzchnie mają podwyższoną odporność na nadmierne zużycie, wysokie temperatury, ciśnienia i wszelkie inne materiały.

 • Pancerzowana warstwa o grubości do 2, 5mm (w zależności od typu pancerzowanej warstwy) wykazuje w całym przekroju równomierną wysoką twardość i odporność na zużycie w porównaniu z warstwą azotowaną (grubość od 0, 3 do 0, 6mm), która wykazuje wyższą twardość tylko na powierzchni, niż w pozostałej części przekroju warstwy. Wraz z przybywającą głębokością azotowania obniża się twardość azotowanej warstwy. Żywotność pancerzowanych części jest w porównaniu z azotowanymi częściami w przypadku wyższej jakości pancerzowanych warstw ponad trzykrotna. 

W różnych formach z czasem pojawiają się ślady zużycia ślimaków i cylindrów wytłaczarek i wtryskarek. Wysokie wymagania co do żywotności ślimaków i cylindrów wytłaczarek i wtryskarek wynikają z:

 • stosowania nowych tworzyw sztucznych i kompozytów
  - często wymagania dotyczące produktu końcowego powodują konieczność zwiększenia zawartości wypełniaczy i składników zwiększających wytrzymałość

 • wymagań większej wydajności oraz nowych technologii
  - szczególnie ślimaki i cylindry są w tym zakresie poddawane ekstremalnym obciążeniom i w efekcie większemu zużyciu

Praktyka wykazuje, że przeważającą przyczyną zużycia jest:

 • wzrastający udział wagowy wypełniaczy i zbrojenia mas
  - obciąża obwód łopaty ślimaka i cylindra i prowadzi do ścierania ślimaka- cylindra, zwiększają przyczepność masy, co sprzyja korozji

 • wysokie temperatury obróbki 
  - obniżają odporność termiczną i twardość ślimaków i cylindrów

 • ekstremalnie wysokie ciśnienia 
  - przeciążają w kontakcie z wysokimi temperaturami w trakcie przerobu mas ślimaki i cylindry aż ponad ich granice

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona wykorzystuje, podobnie jak inne witryny, pliki cookie. Pliki te pozwalają nam ulepszyć tę witrynę, poprawić jej funkcjonalność i zapewnić bardziej odpowiednie usługi zarówno w Internecie, jak i za pośrednictwem innych mediów. Przeglądając sieć, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać spośród poniższych ustawień plików cookie. Więcej informacji